Меню

Близо 300 000 стъклени бутилки бяха събрани в кампанията "Заедно за природата"

Зелената инициатива на Карлсберг България успя да насърчи хиляди български потребители да върнат в търговската мрежа почти 300 000 оборотни стъклени бутилки, които ще бъдат повторно използвани в производството на бира.

Количеството събрани бутилки се равнява на 90, 000 кг спестени въглеродни емисии, които щяха  да бъдат генерирани, ако потребителите бяха използвали същото количество бирени бутилки за еднократна употреба*.

Връщането на 300, 000 оборотни стъклени бутилки спестява и енергия, която се равнява на:

  • Близо 92 години работа на компютър;
  • 184 години осветление със 100 W крушка;
  • 30 години работа на перална машина;
  • Повече от 154 години гледане на телевизия.**

Кампанията „Заедно за природата“ е част от стратегията на Карлсберг България за устойчиво развитие. Чрез образование по темата, водещата бирена компания у нас цели да намали екологичния отпечатък от дейността си и да насърчи опазването на природните ресурси.

Инициативата се проведе в периода 19 юли - 15 август 2021 г. в партньорство с лидера в модерната търговия у нас Kaufland България. За да стимулира събираемостта на бутилките, Карлсберг България организира игра с награди за потребителите - 240 ваучера за пазаруване на стойност 50 лв. и един ваучер за пазаруване в Кауфланд за 500 лв.

Всяка върната оборотна бутилка в магазините се изпраща обратно в пивоварните на компанията, където преминава през процес на дезинфекция и почистване, за да влезе отново в производство. На всеки етап от бутилирането на бира, показателите на бутилките се следят, за да се определи нивото на издръжливост и качества на стъклото. В модерните пивоварни оборотните бутилки могат да се използват до 50 пъти в производствения процес.

В Европа само опаковките на продуктите представляват 36% от битовите твърди отпадъци[1]. Докато всяка държава се опитва да реши проблемите с управлението на отпадъците по единично, а природните ресурси продължават да се изчерпват с по-бързи темпове, отколкото могат да се възобновят, световната икономика ще продължава да губи около 80-120 млрд. долара в производството на еднократни опаковки, които биха могли да бъдат заменени с такива за многократна употреба или рециклируеми[2].

Връщането на оборотните стъклени бутилки има значение, защото повторната употреба на всяка бутилка:

  • Намалява на замърсяването на въздуха с до 10 пъти в сравнение с употребата на необоротни стъклени бутилки.
  • Спестява енергия, време и ресурси, необходими за производството на нови бутилки

Повече информация за повторната употреба на стъклото може да бъде намерена на уебсайта на кампанията www.zaednozaprirodata.bg

*Съгласно формула за изчисление на въглеродните емисии в Карлсберг Груп

** Спестената енергия се изчислява въз основа на енергията, необходима за стопяване на стъклото и производството на нова бутилка (приблизително 2,1 MJ на бутилка).

***В тонове, въз основа на статистиката на Евростат: https://bit.ly/2ZRZU65

**** Според данни на: https://bit.ly/3aewctT и World Economic Forum, “The New Plastics Economy: Rethinking the future of plastics,” World Econ. Forum, vol. 1, no. January, pp. 1–36, 2016