Меню

Годишен доклад на Карлсберг Груп за 2016 година

2016 бе година на промени, постижения, изпълнение на приоритети, едно ново начало – според Кийс Харт и Флеминг Бесенбахер.

Изпълнителният директор на Карлсберг Груп Кийс Харт и Председателят на Надзорния съвет Флеминг Бесенбахер коментират представянето на компанията в Годишния доклад на Групата за изминалата 2016 година:

Изпълнение на приоритетите ни

"2016 бе една добра година за Карлсберг," казва нашият CEO Кийс Харт. "Това бе година на промяна, както и изпълнение на приоритетите ни. За мен най-важното, което успяхме да постигнем вътрешно в Групата бе въвеждането и анонсирането на новата ни стратегия,  SAIL’22."

Първата стъпка в правилната посока

"За мен е удоволствие да рапортувам, че 2016 бе година на постижения и едно ново начало," казва Флеминг Бесенбахер, Председател на Надзорния съвет. "От името на Надзорния съвет бих искал да благодаря на Бода на Директорите на Групата и на нашите служители за техните изключителни успехи и усърдна работа през изминалата година“.

Медии

За повече информация, моля свържете се с нас:

Връзки с медии

Tel +3592 4401347 Email [email protected]

Четирите приоритетни области в устойчивото развитие на Групата