Меню

Изпълнителният директор на Карлсберг Груп става част от Алианс на бизнес лидерите за климатични промени

Кийс Харт се включи в Алианса по време на Световния Икономически Форум в Давос. Коалицията има за цел да обедини инициативи и действия от компании във всички бизнес сектори, за постигане на конкретни решения.

Кийст Харт е и най-новият  член на Алианса на бизнес лидерите за промени в климата (Alliance of CEO climate leaders) - коалиция от 79 главни изпълнителни директори, които смятат, че частният сектор носи отговорност за намаляване на емисиите на парникови газове и може да спомогне за управление на глобалния преход към нисковъглеродна икономика. Коалицията се опитва да стимулира и обедини действията и инициативите на компании от всички индустриални сектори. „Парижкото споразумение отбеляза началото на една нова ера. Днес виждам все по-голяма съпричастност от страна на бизнеса, чрез различни инициативи: Алианса на бизнес лидерите за промени в климата, научния подход в поставянето на екологични цели (Science Based Targets Initiative), както и в RE100 – обединението на компаниите, поставили си общата цел за ползване на възобновяеми енергийни източници. За мен е чест Карлсберг Груп да бъде част и от трите инициативи“, споделя Кийст Харт.

През месец юни Карлсберг Груп обяви своята амбициозна програма за устойчиво развитие под името "Заедно към нулевия отпечатък". Тя е част от стратегията на Групата "SAIL'22" и се състои от четири главни области - нулев въглероден отпечатък, нула отпадни води, култура на нула инциденти, както и нула безотговорна консумация - всяка една с конкретни, измерими цели.