Меню

Карлбсерг Груп обяви в Давос своята Общност на младите учени

Компанията ни участва на Световния Икономически Форум в Давос, където се обсъждат големите предизвикателства на промените в климата и недостига на вода в световен мащаб. Общността на младите учени бе обявена под заглавието “The best job for the world. Probably”.

Карлсберг Груп търси най-изявените и мотивирани млади учени, експерти, университетски преподаватели и научни работници, които да въвлече в работата на своята Изследователска лаборатория на Карлсберг. Тази научна общност предоставя възможност на съвременното поколение млади учени да надградят постиженията на известната лаборатория и да разработят интересни нови проекти. Целта е да се поставят нови стандарти в индустрията за научен подход и партньорски отношения в проучване на възможностите за устойчиви решения в пивоварството.

Общността на младите учени ще разработва иновативни предложения, адресиращи предизвикателствата пред бизнеса и ще помага за осъществяването на програмата за устойчиво развитие на Карлсберг Груп "Заедно към нулевия отпечатък". Целите на компанията по отношение на въглеродния отпечатък са в унисон с Парижкото споразумение за климата и целите на ООН за устойчиво развитие. Изпълнителният директор на Карлсберг Груп Кийс Харт коментира инициативата така:

“Партньорствата и приноса на науката са решаващи за посрещане на световните климатични проблеми.  Общността на младите учени е отлично продължение на традициите ни в областта на научните иновации и ще ни помогне да постигнем дългосрочните ни цели и амбиции за устойчиво развитие."

“Разглеждаме всички възможности за намаляване отпечатъка ни върху околната среда и младите учени ще имат съществена роля в това.  Общността ще има за цел да идентифицира иновативни решения, с които да постигнем целите си до 2030 година - в областта на въглеродния отпечатък и водното потребление - за едно по-добро бъдеще на Карлсберг Груп.”

Общността на младите учени ще бъде ръководена от Изследователската лаборатория на Карлсберг, дала на света pH скалата, пречистената мая и новите сортове еко-ечемик. 

В социалните медии инициативата е известна като “The best job for the world. Probably”.

The best job for the world. Probably