Меню

Карлсберг Груп публикува Доклад за устойчиво развитие за изминалата година

Карлсберг Груп успя да постигне целите си във връзка с намаляване на употребената енергия и вода, както и емисиите въглероден диоксид - според Доклад за устойчиво развитие през 2016 година, който Групата днес публикува.

През 2016 година Карлсберг Груп е намалила консумацията на енергия с 6% (kWh/hl), с 14% емисиите на въглероден диоксид (kg CO2/hl) и с 6% консумацията на вода (hl/hl) – в сравнение с предходната 2015 година. В същото време 17% от консумираната от Групата енергия идва от възобновяеми източници като биомаса и слънчева енергия. Групата изгради инсталация от соларни панели за пивоварната си в Дали, Китай, която е четвъртата по големина в световен мащаб подобна инсталация, обслужваща  пивоварна.

„През 2016 продължихме усилията си в посока подобряване на нашата устойчивост представяне чрез по-нататъшно ограничаване на консумацията на енергия, емисиите въглероден диоксид и използването на вода. Доволни сме, че и трите области показват прогрес по-бързо от очакваното и сега влагаме дори повече старание в нашата устойчивост - като част от  Стратегията на Групата “SAIL’22”, коментира Саймън Боас Хофмайер, Директор устойчиво развитие на Карлсберг Груп.

Карлсберг Груп разширява усилията си да намали употребата на алкохол при шофиране, да спре продажбата на алкохол на непълнолетни и да осигури на потребителите по-подробна и лесно достъпна информация за съставки, хранителна и енергийна стойност.

Допълнителни 31% от продуктите на Групата (което е 85% от общия обем) вече съдържат информация, касаеща отговорната консумация на алкохол и е на път да бъдат достигнати 100% през 2017.

Докладът за устойчиво развитие през изминалата година описва как този подход е вграден в новата корпоративна стратегия на Карлсберг Груп – SAIL’22.  Той съдържа обновена  матрица на материалите, нов пълен анализ на въглеродния отпечатък и обновена оценка на риска от недостатък на водни ресурси.

Ключови моменти за 2016:

  • Енергия & въглерод: Карлсберг Груп продължи да подобрява ефективността на пивоварните си по този показател, постигайки през 2016 година тригодишните си цели в по-кратък срок (с година по-рано от планираното).

  • Консумацията на енергия беше намалена с 4% на 27.7 kWh/hl, в сравнение с 29 kWh/hl  през 2015 ( и намаление от около 6% спрямо изходното ниво през 2014).

  • Емисиите на въглерод бяха ограничени с 10% на 6.3 kg CO2/hl, сравнено с 7.0 kg CO2/hl през 2015 ( и намаление от около 14% спрямо изходното ниво през 2014).

  • Енергията, идваща от възобновяеми източници, включително биомаса и слънчева енергия нарасна на 17.1% от 15.4% през 2015. Карлсберг Груп въведе в експлоатация масивна инсталация от соларни панели на съоръжението си в Дали, Китай – четвъртата по големина в света  инсталация от този вид, обслужваща пивоварна.

  • Вода: Карлсберг Груп подобри водната си ефективност, понижавайки консумацията на 3.2 hl/hl, в сравнение с 3.4 hl/hl за 2015 (подобрение от 6% спрямо изходните нива през 2014). През 2016 Групата си сътрудничи със WWF (Световния фонд за дивата природа), за да обнови оценката си на риска, свързан с водните ресурси. Установено бе, че 15 от пивоварните в Групата са разположени в зони с висок риск от воден недостиг.

  • Отговорна консумация: Карлсберг Груп работи с повече от 20 външни партньора, за да популяризира отговорна консумация и потребителско поведение на отделните си пазари. Нещо повече, Групата значително увеличи обемите си, съдържащи ключова информация на тема „отговорна консумация“ – съответно от 31% на общо 85%.

  • Здраве & безопасност: В повече от 50% от всички обекти на Карлсберг Груп нямаше инциденти през 2016.

Четирите основни приоритетни области на Карлберг Груп са: Енергия и въглерод, Вода, Отговорна консумация, Здраве и безопасност – като еднакъв холистичен подход е приложен във всяка сфера. На практика това означава включване на принципите на устойчиво развитие в съществуващата корпоративна стратегия и бизнес процеси, разработване на политики, които да осигуряват постигане на съответните стандарти, сътрудничество с партньори за постигане на мащаб и поставяне на измерими цели за проследяване на напредъка - както година за година, така и в дългосрочен план.

За Карлсберг Груп: Карлсберг Груп е една от водещите пивоварни в света с разнообразно потрфолио от бирени марки и други напитки. Водещата ни марка – Карлберг – е една от най-известните марки пиво в света. Балтика, Карлберг и Туборг са сред осемте най-големи бранда в Европа. Повече от 42 000 души работят за Карлсберг Груп в световен мащаб, а продуктите ни се продават на повече от 150 пазара. През 2016 Карлсберг Груп продаде 117 милиона хектолитра пиво.

Повече можете да научите на www.carlsberggroup.com/sustainability

Медии

За повече информация, моля свържете се с нас:

Връзки с медии

Tel +3592 4401347 Email [email protected]