Меню

Стълба към успеха

Стажантската програма на Карлсберг България „Стълба към успеха“ разшири своят обхват и в настоящата година ще бъде стартирана за Дирекция Производство. Подборът за програмата е отворен и от всички желаещи ще бъдат подбрани само 5 стажанта за всяка пивоварна, които ще преминат през едногодишния стаж. Важен елемент от структурата на програмата е последователно преминаване през всички етапи от производствения процес, а именно Пивопроизводство, Бутилиране, Поддръжка, Качество, здраве и безопасност и LEAN.