Меню

Устойчивост в Карлсберг

През февруари 2022 г., Карлсберг Груп представи новата си петгодишна стратегия SAIL'27, посветена на постигане на дългосрочна устойчивост.

Мисията ни да произвеждаме бира за по-добро днес и утре остава в основата на всичко, което правим. SAIL'27 засилва нашата амбиция да бъдем най-успешния, професионален и атрактивен пивовар на пазарите, на които присъстваме. Както винаги, ние се ръководим от това, което е най-добро за нашите служители, потребители, клиенти и за обществото като цяло.

SAIL'27 е общо усилие за цялата компания, създадено съвместно от над 200 служители на Карлсберг от 30 различни пазари по света. Стратегията очертава петнадесет стратегически приоритета в рамките на пет области: нашето портфолио; нашите географски приоритети; нашето отлично представяне; нашата култура на победители и финансиране на нашето пътуване.

Как допринасяме за едно по-добро общество вижте в Доклада ни за устойчивост за 2021Carlsberg ESG Report 2021 (carlsberggroup.com)

Партньорства за промяна

Благодарение на партньорството на компанията ни на глобално ниво с експерти като WWF, “Business for Social Responsibility – BSR“ (Бизнес за социална отговорност) и The Carbon Trust, ние работим за постигането на устойчива промяна и опазване на околната среда и природните ресурси. С помощта и подкрепата на нашите партньори начертахме нашите приоритетни области за подобрение и разработихме специфични цели за всеки един приоритет.

“Вярваме, че бизнесът има съществена роля в развитието на работещи концепции като "кръгова икономика" или "непрекъснат цикъл", за да е двигател на положителната промяна”.

Кийс Харт, Изпълнителен Директор на Карлсберг Груп

Нашите четири приоритетни области

През 2016 година ние определихме четирите най-съществени области на устойчивото развитие по отношение на нашия бизнес - в резултат на специална оценка, направена заедно с "Business for Social Responsibility - BSR". 

Съсредоточавайки се върху тези четири приоритета, целим да допринесем за позитивна промяна във всяка една от тях – посредством специфични измерими цели:

  • Принос към ограничаването на климатичните промени
  • Осигуряване на достъп до вода на всички хора
  • Насърчаване на здравословния начин на живот
  • Подобряване на безопасността на работното място

В каква степен влияем

След като идентифицирахме четирите области с най-голямо значение за бизнеса ни, ние направихме оценка на степента на влиянието им - голямо, средно или малко - във всяка част по веригата.  Това ни помага да се фокусираме по-добре и да дефинираме конкретни цели.

Карлсберг Груп и целите за устойчиво развитие (SDGs)

Нашата мисия да допринасяме за едно по-добро общество е в хармония с глобалното усилие за развитие с все по-малко негативно влияние върху околната среда. Това е част от споразуменията на Парижката конференция за климата и Целите за устойчиво развитие на Обединените Нации.

Ние използваме Целите за устойчиво развитие (SDGs), за да определим стратегията си в тази област, да разберем влиянието на бизнеса ни към околната среда и да сме по-гъвкави във веригата на доставките.

 

Четирите приоритетни области в устойчивото развитие на Карлсберг

 

Енергии & въглерод


 

Вода


 

Отговорна консумация

 

Здраве & безопасност

    
SDGs с подбрани цели


7.3 До 2030 година да удвоим процента на подобрение на енергийната ни ефективност на глобално ниво.


6.4 До 2030 година значително да подобрим ефективността на употребата на водни ресурси и да подсигурим достъп до прясна вода в регионите, където има недостиг.


3.5 Да подсилим превенцията и третирането на злоупотребата с вещества, в това число прекомерната употреба на алкохол.


8.8 Да защитаваме трудовите права и да промотираме сигурна и безопасна работна среда за всички служители.


Цели за устойчиво развитие (SDGs) в отделните локации  

12.5
 До 2030 година значително да намалим отпадните води от производствата си  - чрез превенция, намаляване, рециклиране и повторно използване.


 

17.6
 Да подсилим многостранни партньорства  за устойчиво развитие.

17.7 Да окуражаваме и промотираме ефективните публични, публично-частни и обществени партньорства.