Меню
SAIL-with-background.png

Sail 22

Стратегията на Карлсберг Груп

Начало на ново пътуване

Стратегията SAIL'22 стартира през март 2016г. Целта й е да подсили нашия ключов бизнес, да ни позиционира подходящо, за да идентифицираме възможности за растеж и да предостави повече стойност на нашите акционери.

Амбицията на SAIL'22 е да бъдем още по-Успешна, Професионална и Привлекателна пивоварна на пазарите, където оперираме.

 

„Със SAIL’22 Карлсберг Груп започва ново пътуване с амбицията да се превърнем в още по-успешна, професионална и привлекателна пивоварна на нашите пазари. Ние подсилваме ядрото си, позиционираме се за растеж и създаваме Култура на победители, за да постигнем по-добро финансово представяне и да придадем стойност за нашите акционери.''

 

- Сеес‘т Харт, Президент и Изпълнителен директор на Карлбсерг Груп

Успешни

Като Успешна компания ние работим за брутния и за нетния ръст в търсене на оптималния баланс между три ключови индикатора: пазарния дял на бира в обем, брутната печалба след логистични разходи и оперативната печалба.

Професионални

strengthening our capabilities within consumer insights, customer management, category management and execution and innovation in the logistics’ area.

Като Професионална компания, ние усъвършенстваме способностите си да обслужваме нашия широк спектър от клиенти - подсилваме познанията си с помощта на потребителски проучвания, сътрудничим с клиентите си, управляваме категориите напитки, правим нововъведения в логистичната сфера.

Привлекателни

Като Атрактивна компания, ние се съсредоточаваме върху създаването на споделена стойност за акционерите, служителите и обществото. Привлекателни сме за акционерите като предоставяме постоянен ръст на печалбите и подобряваме възвръщаемостта на инвестирания капитал. Привлекателни сме за служителите като създаваме чудесна работна атмосфера и активно стимулираме култура на отлично представяне. Привлекателни сме за обществото като имаме по-широка цел да бъдем отговорни и устойчиви, което пряко кореспондира с нашето наследство.

Нашите приоритети

За да постигнем амбициите си, SAIL'22 се съсредоточава върху четири ключови приоритета:

Подсилваме ядрото.  С помощта на нашите силни марки и пазарни позиции се стремим да реализираме ръст.

Позиция за растеж. Развиваме се на местата и в сегментите, където виждаме дългосрочни възможности за растеж.

Създаваме Култура на победители. Създаваме култура, която да ни помогне да постигнем целите си.

Осигуряваме на стойност на акционерите. Чрез горните приоритети искаме да предоставим повече стойност за нашите акционери.