Меню
Aq8t2182

Образование с Карлсберг

Дуалното обучение представлява комбинация от професионално образование по дадено направление, заедно с натрупване на практически опит в него. Тази форма на обучение се прилага в много държави, но е масово разпространена в Германия, Австрия, Швейцария. Използва се в различни професионални направления като производство, икономика, IT, строителство, туризъм и други.

От 2020 година Карлсберг България партнира с ПГМЕТТ „Христо Ботев“, гр.Шумен в дуална форма на обучение по професионално направление „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника“. Повече детайли за направлението можете да видите в сайта на гимназията тук.

Кой може да се включи в дуалната форма на обучение:

  • Ученици, завършили успешно 7-ми клас
  • Ученици, покриващи изискванията за кандидатстване, посочени от ПГМЕТТ „Христо Ботев“, гр. Шумен, оформящи балообразуващите точки:
  • Резултати от национално външно оценяване по предмети „Български език и литература“ и „Математика“.
  • Оценки от свидетелство за основно образование след 7-ми клас по „Информационни технологии“ и „Физика и астрономия“.
  • Ученици с интерес и желание за развитие по професия "Електромеханик“ или „Електромонтьор“.

 

Ако след завършване на дуалната форма на обучение се присъедините към нашия екип Електротехници, ще имате възможност да се занимавате със следните дейности:

  • Грижа за правилната експлоатация на електрическата уредба и съоръжения, ежедневните и периодичните профилактики, основните и аварийните ремонти;
  • Осъществяване на ремонта на цялата електрическа уредба и съоръжения;
  • Осигуряване работоспособността, доброто техническо състояние и безопасната експлоатация на автоматизираните системи за управление, измервателната апаратура и лабораторна техника в завода;
  • Провеждане на мерки за най – рационално използване на електросъоръженията и повишаване на ефективността от дейността им.