Меню
Visual For The Webpage

МНОГООБРАЗИЕ, РАВЕНСТВО И ПРИОБЩАВАНЕ

В сърцето на Карлсберг Груп са хората, които правят всичко възможно. Именно хората са нашият най-ценен актив, защото те постигат резултатите и целите на компанията.  В глобален план повече от 30 000 наши служители споделят една и съща страст – да правят бира за по-добро днес и утре.

Карлсберг Груп се стреми да стане по-многообразна и приобщаваща компания, която да отразява различията и многообразието на нашите клиенти и потребители. Ние вярваме, че многообразието и приобщаването са от решаващо значение за бизнеса, а не са просто необходимост от съответствие.

Ние признаваме, че многообразието се намира в различни качества и характеристики като социална идентичност, пол, възраст, култура, националност, етническа принадлежност, физически способности, политически и религиозни убеждения, сексуална ориентация и др. Приобщаването е процес на включване, приемане и оценяване на всички хора на работното място, независимо от техните различния и социална идентичност.

Нашата политика за многообразие, равенство и приобщаване описва ангажимента на Карлсберг към многообразието и приобщаването, включително уточняване на нашите амбиции, нашия подход, както и областите ни на фокус.

Открийте повече за ангажимента на Карлсберг ТУК.