Меню
20081120 045307 1

Създаваме Култура на победители

Създаваме култура на победители, насочена към екипна работа, отлично представяне и отговорност

За да изпълним нашите цели, ние изграждаме успешна култура с ясно поставени роли и отговорности. Тя се основава на принципа на адаптивност, отговорност и действие (ААА).

“Принципът на Трите "А" е крайъгълният камък, около който се развива нашата култура, както и мярка за оценка и развитие на нашите служители. Съгласуване, отговорност и действие в съчетание определят типа хора, които искаме да привлечем и начина на работа, който искаме да реализираме.

- Клаудия Шлосбергер, SVP Group HR

Чудесно място за работа

Нашите служители са високо ценени и са ключът към нашия успех. Стараем се да създадем работно място, на което нашите служители могат да развият своя потенциал в открита и вдъхновяваща работна среда. Ние сме силно ангажирани за създаване на работна среда, която се управлява на принципа на справедливост, уважение и сигурност.