Меню

Политика за защита на личните данни

Какви лични данни събираме

Как използваме личните Ви данни

Как използваме "бисквитки"?

Използването от Ваша страна на чат-стаи, табла за съобщения или друг вид интерактивни форуми

Как защитаваме личните Ви данни

Как защитаваме личните Ви данни?

 

Ще предприемем всички стъпки, които са необходими и обосновани, за да гарантираме сигурността на личните Ви данни в съответствие с този документ относно политиката ни за защита на личните данни.

Цялата информация, която сте ни предоставили, се съхранява на нашите защитени сървъри. (Всички транзакции по плащанията ще бъдат криптирани, използвайки SSL технология.) 

В случаите, в които сме Ви предоставили (или Вие сте си избрали) парола, която Ви позволява достъп до определени части на нашите уебсайтове, отговорността за запазването на конфиденциалността на паролата е Ваша. Молбата ни е да не споделяте паролата си с никого.

За съжаление, предаването на информация чрез интернет не е напълно сигурно. Въпреки, че ще направим всичко възможно да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на личните Ви данни, които са прехвърлени към нашите уебсайтове – всяко прехвърляне на такава информация е на Ваш собствен риск. След като получим информацията Ви, ние ще използваме стриктни процедури и мерки за сигурност, за да предотвратим неоторизиран достъп.

А линковете към други уебсайтове?

От време на време, нашите уебсайтове и страници в социалните мрежи могат да съдържат линкове към и от уебсайтовете на наши партньорски мрежи, съдружници и други трети страни. Ако последвате линк към някой от тези уебсайтове, моля имайте предвид, че те имат собствени политики за защита на личните данни и ние не носим никаква отговорност за тези политики. Моля, информирайте се за тези политики, преди да предоставите каквито и да е лични данни на тези уебсайтове.

Вашите права и начините да се свържете с нас

Маркетинг

Имате правото да поискате от нас да не обработваме личните Ви данни за целите на маркетинга. Обикновено, ние ще Ви информираме или ще поискаме съгласието Ви (преди да получим личните Ви данни), в случай, че възнамеряваме да използваме данните Ви за такива цели или ако възнамеряваме да разкрием данните Ви на трета страна за такива цели. Можете да упражните правото си да предотвратите такава обработка на данните Ви, като попълните определени полета на формулярите, които използваме за събиране на личните Ви данни или като кликнете на „отписване” в края на всеки e-mail, който сме Ви изпратили с цел маркетинг. Също така, можете да упражните това свое право по всяко време,като се свържете с нас на [email protected]

Промени в личните Ви данни

Ще предприемем всички разумни усилия, за да гарантираме акуратността на личните Ви данни. За да ни помогнете в това, моля уведомявайте ни за всякакви промени в личните Ви данни, които сте ни предоставили, като се свържете с нас използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу. 

Вашите права

Ако по време на контактите си с нас сте базирани в ЕИП, при определени условия Вие имате правото да изискате от нас:

  • да Ви предоставим допълнителна информация относно това как използваме и обработваме личните Ви данни;
  • да Ви предоставим копие от личните Ви данни, които съхраняваме;
  • да коригираме неточности в личните Ви данни и да допълним всички непълни Ваши лични данни, които обработваме;
  • да изтрием личните Ви данни, чиято обработка вече не е обоснована, и
  • да ограничите начина, по който обработваме личните Ви данни, докато обсъждаме повдигнат от Вас въпрос.

Освен това, при определени условия, Вие имате правото:

  • да оттеглите съгласието си, в случаите, в които обработката на личните данни е базирана на съгласието Ви;
  • да поискате от нас да прехвърлим личните данни, които сте ни предоставили и които все още съхраняваме, на трета страна по електронен път;
  • да възразите срещу всяка обработка на личните Ви данни, която се базира на „легитимни интереси” или „интереси на обществото”, освен ако нашите основания за подлежащата обработка надделяват над Вашите интереси, права и свободи и
  • да възразите по всяко време срещу използването на директен маркетинг (включително всякакъв тип профилиране за такива цели).

Тези права подлежат на определени ограничения с цел опазване на обществения интерес (напр. предотвратяването или установяването на престъпна дейност) и на нашите интереси (напр. запазване на правна привилегия) и е възможно да не бъдат гарантирани в държавата, в която сте базирани.

В случай, че имате това право, можете да упражните правата си, като се свържете с нас, използвайки данните, посочени в частта „За контакт” по-долу.

Имате право да подадете жалба към Комисията за защита на личните данни, в случай, че не сте удовлетворени от начина, по който използваме личните Ви данни или от отговора ни по повод упражняването на тези права.

За контакт

Приветстваме всички въпроси, коментари и заявления във връзка с политиката ни за защита на личните данни. Моля адресирайте ги до [email protected].

Можете да се свържете с нас и по следния начин:

Карлсберг България АД, София 1766, България, Бизнес парк София No. 1, сграда 10, ет. 4, тел. +359 2 44 01 360, администрация, офис и на [email protected] 

Промени в политиката ни

Всички промени, които предприемаме в политиката ни за защита на личните данни, ще бъдат публикувани на тази страница или ще Ви бъдат съобщени чрез e-mail, в случаите, в които това е приложимо. Моля, проверявайте страницата редовно, за да разберете за промени в политиката ни за защита на личните данни.

Този документ относно политиката ни за защита на личните данни е осъвременен за последно през май 2018 г.

Правни основания за използване на лични данни

Това са главните правни основания, които оправдават използването на личните Ви данни от наша страна:

Съгласие: в случаите, в които Вие сте дали съгласието си да използваме личните Ви данни (бил Ви е предоставен документ за предоставяне на съгласие във връзка с всеки случай на употреба на личните Ви данни) и имате право да оттеглите съгласието си по начина, посочен в този документ) 

Правно задължение: в случаите, в които се налага да използваме личните Ви данни, за да изпълним правните си задължения.

Легитимни интереси: в случаите, в които използваме личните Ви данни, за да удовлетворим легитимен интерес и когато причините за използването им от наша страна надделяват над предубежденията по отношение на правата Ви за защита на личните данни.

Това са главните правни основания, които по принцип използваме, за да оправдаем използването от наша страна на Специални категории от Вашите лични данни и информацията за наказателни постановления:

Правни претенции: в случаите, в които данните Ви са необходими, за да можем да формулираме, защитим, заведем дело или да отправим претенция към Вас, нас или към трета страна.

Изключителен интерес на обществото: обработката на данните е необходима поради изключителен интерес на обществото, на базата на Европейски или местни разпоредби.

Изрично съгласие: предоставили сте ни изключителното си съгласие за обработване на личните Ви данни за една или повече конкретни цели. Имате правото да оттеглите съгласието си, като се свържете с нас по начина, посочен в частта „За контакт” в горния документ. Ако го направите, съществува възможност да не можем да Ви предоставим наши продукти или услуги, които изискват употребата на такъв тип данни.