Меню

Условия за ползване на сайта

www.carlsbergbulgaria.bg се управлява от “Карлбсерг България” АД – дружество, регистрирано в Република България, със седалище и адрес на  управление в гр. София, ул. „Бизнес Парк София“, сграда 10, етаж 4 (наричано тук „Карлсберг“, „ние“ или „нас“).  

Ако имате проблем със сайта или искате да споделите мнение за него, моля, свържете се с нас. 

Всяка лична информация, споделена от потребителите, ще бъде третирана и защитена според Политиката на Карлсберг за защита на личните данни.

Това официално съобщение е изготвено съгласно разпоредбите на българското законодателство и всеки спор, възникнал във връзка с него, който не може да бъде разрешен на добра воля, ще бъде отнесен към компетентния български съд.

Достъп и съдържание

Този уебсайт е достъпен „в настоящия си вид“ и „както е наличен“. Карлсберг не гарантира, че сайтът ще работи непрекъснато и без грешка. Карлсберг ще положи разумни усилия информацията в сайта да е точна, но не може да поеме отговорност и да гарантира, че съдържанието е пълно и актуално. Съдържанието на уебсайта не трябва да се използва като основа за действия, които биха могли да имат правни последствия. 

В рамките на позволеното от закона: Карлсберг ясно се разграничава от всякакви условия и гаранции, които биха могли да бъдат предоставени, изрично или косвено, включително, но не само, гаранции за качество, сходство и липса на нарушения; Карлсберг не  носи  отговорност за  вреди,  претърпени в следствие на достъп до, използване на или позоваване на съдържанието в този сайт.

Всички коментари до нас във връзка с този сайт са собственост на Карлсберг и няма да бъдат третирани като конфиденциални.

Възможно е през определено време да ограничаваме достъпа до функционалности или части на сайта, както и до целия сайт.

Авторско право и търговски марки

Освен ако не е посочено друго, търговските марки на този сайт, както и всички материали, включително дизайн, текст, графики и фотографии, принадлежат на Карлсберг и на нейните партньори – трети страни.
Части или материали от нашия сайт могат да бъдат сваляни, разпечатвани или копирани само с нетърговска цел, за лична употреба. Всички копирани материали трябва да включват всички бележки за авторски или други права на собственост. Използването на материали от този сайт под каквато и да е друга форма не е разрешено без предварително изрично писмено съгласие от наша страна.

Връзки към други сайтове

Сайтът може да съдържа връзки към сайтове на трети страни и, освен ако не е посочено друго, Карлсберг не контролира по никакъв начин съдържанието на тези сайтове. Карлсберг не носи отговорност за съдържанието или за проблеми, възникнали във връзка със сайтове на трети страни.

Политика за поверителност

Карлсберг България (наричана "ние" или "нас") уважава неприкосновеността на всеки индивид, който посещава този уебсайт (наричан „сайт“). Тази политика на поверителност определя правилата, по които всички лични данни, които събираме от Вас или които Вие ни предоставяте, ще бъдат използвани от нас. Моля, отделете време да прегледате политиката ни подробно. За да Ви помогнем, сме обобщили основните точки.

 1. Използваме личната Ви информация, за да изпълним исканията Ви и за да Ви обслужваме по-добре.
 2. Ще Ви изпращаме само материали, които сте заявили, че искате да получавате и ще уважаваме отказа Ви да получавате материали.
 3. Използваме бисквитки и уеб маяци, които ни помагат да разберем кои функции използват нашите посетители, да им предоставим по-добра функционалност и да им предложим персонализирано съдържание.
 4. Използваме подробни процедури, за да защитим данните Ви.
 5. Запазваме си правото да използваме или огласяваме информация при определени обстоятелства, като например при правен интерес  или с цел защита на собствеността ни.
 6. Съобразяваме се с изискванията на  съответните закони за защита на личните данни.

Кога събираме лична информация?

Събираме само лични идентификационни данни като имена, адреси, имейл адреси, демографска информация (възраст, пол и т.н.), информация за вкуса и предпочитанията и т.н., когато последната е предоставена доброволно от посетителя. Предоставяйки такава информация, Вие се съгласявате с употребата (и разкриването) на тази информация за целите, посочени тук или по времето на събирането й. 

Посетителите могат да изберат да предоставят лична информация, за да участват в игри, за да получават информация или за да оставят коментар или друга комуникация. Задаваме въпрос за възрастта, за да сме сигурни, че само хора, достигнали законовата възраст, на която  могат да консумират алкохол (18 години), разглеждат или взаимодействат с нашия сайт.

Възможно е също така да събираме информация за посещенията Ви на нашия сайт, включително, но не само, за данните за трафика и ресурсите, които достъпвате.

Какво правим с тази информация?

Събираме лична идентификационна информация:

 • за да ви изпращаме новини и актуална информация за продукти и за компанията относно темите, за които сте заявили, че искате да получавате информация - по поща, имейл, телефон или друго средство за комуникация;
 • за да отговаряме на въпроси, коментари и друга комуникация;
 • за да Ви регистрираме за определени функционалности;
 • за да предоставим персонализирано съдържание, информация и т.н.
 • за да сме сигурни, че съдържанието на сайта е представено по-най ефективния начин за Вас и за Вашият компютър;

Какво правим, за да защитим личните данни?

Данните, които събираме от Вас, се обработват от персонал, който работи или за нас, или за някоя от компаниите в Групата, или за някой от нашите доставчици на услуги или партньори. Този персонал може, освен всичко останало, да е ангажиран с изпълнението на нашите задължения към Вас в предоставянето на услуги.

Всяка лична информация, която предоставяте, ще бъде защитена в нашите системи и/или тези на компанията, поддържаща сайта от наше име.

Полагаме всички усилия да сме сигурни, че третите лица, които работят за нас като наши агенти, за да направят сайта и съдържанието му достъпни за Вас и да изпълнят заявките Ви и нашите задължения към Вас, са съгласни да защитават личната информация, до която имат достъп, за да обслужват нашия сайт и нашите посетители.

За съжаление предаването на информация през интернет не е напълно сигурно. Въпреки че правим всичко възможно, за да защитим личните Ви данни, не можем да гарантираме сигурността на данните, предавани към сайта. Всяко предаване е Ваша собствена отговорност и риск. Щом получим информацията, използваме стриктни процедури и политика за сигурност, за да се опитаме да предотвратим неоторизиран достъп.

Връзки към други сайтове

Възможно е да Ви предложим връзки към други сайтове. Стараем се да се свързваме само със сайтове, които споделят нашите ценности. Винаги трябва да проверявате политиката за поверителност на всички свързани сайтове, за да се информирате за техните практики за събиране на информация, включително как използват бисквитки. Ние не носим отговорност за съдържанието или политиката за събиране на информация на сайтовете, оперирани от други компании. Ако посещавате друг сайт, трябва да се запознаете с неговата политика за поверителност, както и с останалите му политики.

Разкриване на Ваша информация

Няма да  разпространяваме Вашата лична информация без Вашето съгласие, освен ако това не е необходимо, за да изпълним исканията Ви.

Запазваме си правото да използваме или разкриваме всяка информация, необходима и изискана  по закон, наредба или друг нормативен акт  или  съдебно искане - за извършване на разследвания  по клиентски искове и оплаквания или възможни нарушения на закона, за да защитим целостта на сайта, за да изпълним Ваши искания или за да съдействаме при   наказателни разследвания.

Можем да разкрием личната Ви информация на трети страни:

 • в случай, че продаваме или купуваме бизнес или активи. В такъв случай можем да разкрием личната Ви информация на съответния продавач или купувач на тези бизнеси и активи;
 • ако ние или значителна част от нашите активи бъдат придобити от трети лица. В такъв случай личната информация за нашите клиенти ще бъде един от активите, които ще бъдат трансферирани.

Какво трябва да направя, ако имам въпроси, искам да достъпя, актуализирам или изтрия информация или искам да престана да получавам бъдеща комуникация?

Ако искате да достъпите, актуализирате, промените или изтриете информация за Вас от нашата база данни (при спазване на приложимите законови изключения), искате да престанете да получавате бъдеща комуникация от нас или имате въпроси относно политиката ни на поверителност, можете да се свържете с нас.

 

Достъп до Вашата информация

Имате право да поискате копие от личните данни, с които разполагаме за Вас. Запазваме си правото да поискаме от Вас да покриете разходите ни, в рамките на разумното, за предоставяне на  копие на Вашите данни. Също така имате право да поискате всякакви неточности в личните Ви данни да бъдат коригирани.

Актуализации

Можем да изменяме тази политика за поверителност, когато е необходимо, без предварително уведомление, като публикуваме актуалната версия на сайта. Ако правим промени в начина, по който използваме личните Ви данни, ще Ви информираме по имейл. Политиката за поверителност е актуализирана за последно през април 2017 г.