Меню

Близо 150,000 кг спестени въглеродни емисии отчита Карлсберг България през 2022 г.

Карлсберг България отчита близо 150, 000 кг спестени въглеродни емисии през 2022 г., което представлява намаление от 3,5% на годишна база.

Компанията полага постоянни усилия за ограничаване на въглеродния отпечатък от дейността си чрез програми за енергийна ефективност в пивоварните, оптимизация в дистрибуцията и транспорта, енергоспестяващи витрини, използване на зелена енергия от соларни панели и подмяна на служебните автомобили с хибридни.

През 2022 г. пивоварната компания е въвела в експлоатация 3876 нови енергоспестяващи витрини, а през 2023 г. се очаква да удвои тази бройка. В момента хибридните автомобили в служебния автопарк на Карлсберг България са 96 на брой, като до края на тази година те ще достигнат над 200, което допринася за намаляването на въглеродните емисии, отделяни в атмосферата. Компанията е инсталирала също така 640 броя соларни панели с мощност от 250 KWp в пивоварната си в Благоевград, които спомагат за по-екологично производство и представляват около 7% от общото количество използвана енергия.

Дългосрочната цел на компанията в синхрон с глобалната стратегия на Карлсберг Груп е да намали разхода на вода при пивопроизводството до 2 хектолитра на хектолитър бира, особено в зоните с висок риск от недостиг на питейна вода. Водата е 90% от съдържанието на бира, поради което е основен ресурс в пивоварния процес. За да намали потреблението си, Карлсберг България предприема редица оптимизации в производствения процес и стриктен контрол на разхода на вода. Благодарение на всички усилия, през 2022 г. пивоварната в Шумен е спестила 77 831 хектолитра вода. От тази година на територията на завода вече работи нова пречиствателна станция, която ще осигурява пълно третиране на отпадъчните води от производството благодарение на иновативна технология. От години подобна пречиствателна станция успешно функционира и в пивоварната на компанията в Благоевград.

И през 2022 г. Карлсберг България успява да запази лидерските си позиции и да инвестира в социалното и икономическото развитие на регионите, в които оперира. В момента компанията изгражда нова кен линия, която ще бъде открита в Благоевград през пролетта на тази година. Проектът ще позволи на Карлсберг България да произвежда бира в кен опаковки от 0.5 л, вместо да ги внася от чужбина, а също така ще спомогне за откриването на  нови работни места. За своята мащабна инвестиция от близо 23 млн. лв. под формата на собствен капитал, Карлсберг България получи Сертификат за инвестиции Клас А от Българската агенция по инвестициите и Община Благоевград, с което още веднъж затвърди своите позиции на дългосрочен инвеститор в региона.

Като част от международната Карлсберг Груп, компанията допринася и за изпълнението на ангажиментите по ESG програмата „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“. Обновената програма се състои от 6 амбиции: нулев въглероден отпечатък; нулеви отпадъчни води; нулева толерантност към безотговорната консумация на алкохол; нулеви злополуки и две нови области на въздействие – нулев отпечатък от опаковки и нулево въздействие върху земеделието. Програмата е част от дългосрочната бизнес стратегия на компанията – SAIL’27, и си поставя конкретни и измерими цели до 2030 и 2040 г. Чрез нея Карлсберг също така ще засили действията си по отношение на отговорното снабдяване, правата на човека, ангажираността на общността и многообразието, справедливостта и приобщаването на работното място.

От 2015 до 2022 г. Карлсберг Груп реализира силен напредък по отношение на програмата си за опазване на околната среда, като надхвърля някои от заложените цели, постигайки 57% намаление на относителните въглеродни емисии и 31% намаление на разхода си на вода и печели редица отличия за своята прозрачност и дългосрочни действия в тази посока. Компанията също така е допринесла за въвеждането на иновации и разширяването на безалкохолната категория, с пускането на 32 нови продукта и увеличение в обема на продажбите на безалкохолна бира от 7% в Западна Европа само за 2022 г. и 94% увеличение от 2015 г. насам в световен мащаб. Безалкохолните продукти вече се предлагат на 90% от пазарите в рамките на Карлсберг Груп (в сравнение със 70% през 2021 г.) и постоянно увеличават своя дял в обем, особено сред по-младите потребители на възраст от 18 до 30 години.

Повече информация е налична на уебсайта на компанията, а пълният ESG доклад на Карлсберг Груп за 2022 г. е достъпен ТУК.