Меню

Карлсберг България инвестира в над 200 хибридни автомобила

До края на 2023 г., Карлсберг България ще подмени на 100% служебния си автопарк с хибриди. Така компанията цели да намали въглеродните емисии, отделяни в атмосферата.

Избраните модели на хибридни автомобили от марката Toyota гарантират намален отпечатък на CO2 емисии и почти изцяло тихо задвижване за до 50% от времето, прекарано в шофиране, което ги прави чудесен избор за градски и междуградски пътувания. 

Всички служебни автомобили в Карлсберг България са оборудвани с блокиращи дрегер устройства, които не позволяват управлението на автомобила в нетрезво състояние и гарантират сигурността на служителите на пътя. Като водещ производител на бира в страната, Карлсберг България следва стриктна политика по отношение на отговорната консумация на алкохол. Тя включва обучения на служители, доставчици и партньори, както и регулярни проверки с цел недопускане на прием на алкохол на работното място.

Карлсберг България полага и постоянни усилия за ограничаване на въглеродния отпечатък от дейността си чрез енергийна ефективност, оптимизация в дистрибуцията и транспорта, енергоспестяващи витрини, използване на зелена енергия от соларни панели и програми за спестяване на вода в пивоварните.

За периода 2015-2022 г. компанията е постигнала -24% намаление във въглеродните си емисии (kg CO2e/hl) по цялата верига на стойността, която включва всеки етап от пивоварния процес – от доставката на суровините, през производството и варенето на пиво, до охлаждането и филтрирането на готовата течност, пакетирането и доставката на продукта до крайните потребители. Общото количество спестени въглеродни емисии е 58 хиляди тона въглеродни емисии, което се равнява на въглеродния отпечатък от 22 000 коли.

Най-високи резултати Карлсберг България постига по отношение на оптимизирането на въглеродния отпечатък в пивоварния процес, както и в подобренията при опаковките и използването на стъклени бутилки за многократна употреба. Всяка върната в търговската мрежа бутилка се транспортира обратно към пивоварните, където преминава през процес на дезинфекция и почистване, за да влезе отново в производствения процес. На всеки етап от бутилирането на бира, показателите на бутилките се следят, за да се определи нивото на издържливост и качества на стъклото. Животът на бутилките може да достигне до 50 производствени цикъла, с което се спестява енергия и ресурси за производството на ново стъкло.

За да ограничи въглеродните емисии при процеса на охлаждане на крайните продукти, за периода 2022-2023 г. Карлсберг България е въвела в експлоатация и над 6 000 енергоспестяващи витрини, а инсталираните 640 броя соларни панели в пивоварната в Благоевград спомагат за по-екологично производство и представляват 7% от общото количество използвана енергия. Известно увеличение във въглеродния отпечатък се регистрира единствено при дистрибуцията и транспорта на суровините, поради внасянето им от други страни, както заради ръста в производствен обем на компанията, която от години е лидер на пазара на бира в страната.

Дългосрочната амбиция на Карлсберг България е постигането на нулеви въглеродни емисии в пивоварните до 2030 г. и нулев въглероден отпечатък от дейността на компанията до 2040 г. Като част от международната Карлсберг Груп, компанията допринася за изпълнението на програмата „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“ в България. Тя се състои от шест амбиции: нулев въглероден отпечатък; нулеви отпадъчни води; нулева толерантност към безотговорната консумация на алкохол; нулеви злополуки на работното място; нулев отпечатък от опаковки и нулево въздействие върху земеделието. Програмата е част от бизнес стратегията на компанията SAIL’27, като чрез нея Карлсберг цели не само да ограничи въздействието си върху околната среда, но да засили действията си по отношение на отговорното снабдяване, правата на човека, многообразието, равенството и приобщаването на работното място и други теми от социално и обществено значение.

Повече информация за програмата „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“  е налична на уебсайта на компанията, както и на Карлсберг Груп.