Меню

Карлсберг Груп се стреми към нулеви въглеродни емисии до 2040 г. като част от новата си ESG програма

Карлсберг Груп представи новата си ESG програма (програма по опазване на околната среда, социални политики и корпоративно управление) – Заедно към нулев отпечатък и отвъд, която си поставя обновени екологични цели. Тя включва амбиция за постигане на нулев въглероден отпечатък по цялата верига на стойността до 2040 - от беритбата на хмела до момента на консумация на бира.

Ключови приоритети в програмата "Заедно към нулев отпечатък и отвъд"

Ключови приоритети в програмата "Заедно към нулев отпечатък и отвъд"

Цели на програмата "Заедно към нулев отпечатък и отвъд"

Цели на програмата "Заедно към нулев отпечатък и отвъд"