Меню

Открихме нова пречиствателна станция в пивоварната ни в Шумен

В Пивоварна „Шуменско пиво“ в Шумен вече оперира модерна и иновативна технология за пречистване на отпадъчните води от производството, изградена съгласно най-високите националните и европейски стандарти в бранша.

Пречиствателната станция работи чрез иновативен анаеробен ICX реактор за вътрешно пречистване на водите, като за пълното отстраняване на фосфати и твърди частици, водата преминава и през пясъчен филтър. Анаеробният реактор осигурява биологично третиране на 100% от отпадъчните води на пивоварната с капацитет от 800 м3 вода за денонощие. Количеството отпадъчни води варира според нивата на производство, като средният годишен обем е над 217 хил. м³. Това допринася за устойчивост на бизнеса с грижа за ресурсите и околната среда, и представлява част от дългосрочния ангажимент на Карлсберг България да сведе до минимум потенциално замърсяване от производствения процес.

„Това е мащабен проект, който реализирахме поетапно за период от 4 години. Общата инвестиция възлиза на над 8 000 000 лв. Откриването на пречиствателната станция е израз на нашия ангажимент към местната общност и приноса ни към опазването на околната среда. Като част от нашата зелена стратегия, ние се стремим към постигане на нулев отпечатък от дейността ни до 2040 г. Осигуряването на 100% пречистване на отпадъчните води е само една от важните стъпки в тази посока. Ние работим в няколко основни направления, свързани с намаляването на въглеродните емисии, отделяни в атмосферата; осигуряване на енергийна ефективност в пивоварните и програми, насочени към спестяването на вода, така че да осигурим устойчивост на всички етапи от пивоварния процес.“ – коментира Методи Стоянов, Директор Производство в Карлсберг България.

„Пивоварна Шуменско е една от най-старите в България, разположена в красивата природна местност Кьошковете. Гордеем се с легендарната си история, която датира от 1882 г. и с традициите си в пивоварството, но не спираме да мислим за бъдещето. Ето защо инвестираме в дългосрочни решения, които ще ни помогнат да използваме природните ресурси по най-рационалния и отговорен начин. Това е израз на нашата споделена отговорност като екип и като компания към регионалното развитието в град Шумен.“ – каза Георги Делчев, Мениджър на Пивоварна Шуменско.

Доставчик на реактора и изпълнител по технологичната част на проекта е фирма Paques, Нидерландия, която е специализирана в производство и доставка на оборудване за пречиствателни станции на отпадни води и една от най-големите в Европа. Изпълнител на строително-монтажните дейности е фирма „Универсал Строй Консулт“ – гр. Благоевград, с която са реализирани и други проекти на компанията. И двете фирми са избрани вследствие на проведен търг за възлагане на поръчката.

Изграждането на пречиствателната станция в Шумен е част от ESG стратегията на Карлсберг България „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“. Тя се състои от шест амбиции: нулев въглероден отпечатък; нулеви отпадъчни води; нулева толерантност към безотговорната консумация на алкохол; нулеви злополуки на работното място; нулев отпечатък от опаковки и нулево въздействие върху земеделието. Програмата е част от бизнес стратегията на компанията SAIL’27, като чрез нея Карлсберг цели не само да ограничи въздействието си върху околната среда, но да засили действията си по отношение на отговорното снабдяване, правата на човека, многообразието, равенството и приобщаването на работното място и други теми от социално и обществено значение. Основната амбиция на Карлсберг в глобален аспект е постигането на нулеви въглеродни емисии в пивоварните до 2030 г. и нулев въглероден отпечатък от дейността на компанията до 2040 г.