Меню

ESG награда за Карлсберг България

Кампанията на Карлсберг „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“ е големият победител в категория ESG инициатива в тазгодишния конкурс на b2bmedia „Най-зелените компании в България“.

Карлсберг България получи наградата за постиженията си в рамките на дългосрочната програма „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“, която се фокусира върху шест ключови области на въздействие –нулев въглероден отпечатък; нулеви отпадъчни води; нулева толерантност към безотговорния прием на алкохол; нулеви инциденти; нулево въздействие върху земеделието и нулеви отпадъци от опаковки. Програмата се състои от конкретни ESG цели до 2030 и 2040 г., които от съществено значение за пивоварния бизнес, за околната среда и за обществото като цяло.

„Благодарим за това ценно отличие, което е още едно доказателство, че усилията и постоянството, които влагаме в нашите ESG ангажименти – както тук, в България, така и в глобален план, се виждат и оценяват от обществото. Устойчивостта не е еднократно действие. Тя е въпрос на споделена отговорност, която зависи от действията на всеки един от нас. „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“ е нашият отговор на световните предизвикателства като измененията в климата; недостига на вода и природни ресурси; социалното неравенство и др. Програмата е заложена в мисията ни да произвеждаме бира за по-добро днес и утре и е неразделна част от бизнес стратегията ни.“ – коментира Елина Цанкова, PR & ESG мениджър в Карлсберг България.

През 2022 г. Карлсберг България отчита близо 150,000 кг спестени въглеродни емисии, което представлява намаление от 3.5% на годишна база. Компанията полага постоянни усилия за ограничаване на въглеродния отпечатък от дейността си чрез програми за енергийна ефективност в пивоварните, оптимизация в дистрибуцията и транспорта, енергоспестяващи витрини, използване на зелена енергия от соларни панели и подмяна на служебните автомобили с хибридни. До момента компанията е въвела в експлоатация 3876 нови енергоспестяващи витрини, а през 2023 г. се очаква да удвои тази бройка. Хибридните автомобили в служебния автопарк на Карлсберг България са 96 на брой, като целта е да достигнат до 200. Компанията е инсталирала също така 640 броя соларни панели с мощност от 250 KWp в пивоварната си в Благоевград, които спомагат за по-екологично производство и представляват около 7% от общото количество използвана енергия.

От 2015 до 2022 г. Карлсберг Груп реализира силен напредък по отношение на програмата си за опазване на околната среда, като надхвърля някои от заложените цели, постигайки 57% намаление на относителните въглеродни емисии и 31% намаление на разхода си на вода и печели редица отличия за своята прозрачност и дългосрочни действия в тази посока. Компанията също така е допринесла за въвеждането на иновации и разширяването на безалкохолната категория, с пускането на 32 нови продукта и увеличение в обема на продажните на безалкохолна бира от 7% в Западна Европа само за 2022 г. и 94% увеличение от 2015 г. насам в световен мащаб.

Повече информация е налична на уебсайта на компанията, а пълният ESG доклад на Карлсберг Груп за 2022 г. е достъпен ТУК.