Меню

Карлсберг Груп отчита стабилен напредък по ESG програмата „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“

Със своите доклади за ESG и Човешките права за 2023 г., Групата отбелязва първата пълна година от програмата и показва стабилен напредък в единадесет ключови области.

От основаването си, Карлсберг Груп има ясна визия за своя принос към обществото. Мисията на компанията да създава бира за по-добро днес и утре никога не е била по-актуална. Карлсберг Груп стартира своята ESG програма „Заедно към нулев отпечатък и отвъд“ през 2022 г., за да адресира ESG теми, засягащи нейния бизнес и заинтересованите страни, и продължи да постига напредък и през 2023 г. Основните действия, предизвикателства и резултати са описани в ESG доклада на Групата за 2023 г.

„Постигнахме стабилен напредък на годишна база във всички единадесет ключови области на програмата. Това включва предприемане на стъпки в нашите по-нови области на фокус, а именно сключване на споразумение за закупуване на електроенергия за производство на възобновяема електроенергия от нови активи в Литва; създаване на проекти с неправителствени организации за попълване на водните ресурси в райони с висок риск от вода в Камбоджа, Китай, Индия, Лаос, и влагане на регенеративно отгледан ечемик в нашата бира във Финландия, Франция и Обединеното кралство. Партньорствата са от ключово значение за нашия успех, докато продължаваме да изпълняваме амбициите си“, каза Саймън Боас Хофмайер, Старши директор Устойчивост и ESG в Карлсберг Груп.

Карлсберг Груп подобри прозрачността в рамките на избрани области въз основа на нови данни, дейности и развитие на отношенията със заинтересованите страни. Така например, ESG докладът за 2023 г. предоставя повече подробности за въглеродните емисии и опаковките, както и обобщение на предварителната двойна оценка на съществеността, направена в подготовка за предстоящата Директива за корпоративно отчитане на устойчивостта, която ще преформатира отчитането на ESG занапред. Освен това се осигурява повече прозрачност по отношение правата на човека благодарение на първия самостоятелен доклад на Групата в тази област.

„Докато започваме новата година, ние сме оптимисти за програмата, но оставаме с пълното съзнание, че имаме още много работа, за да постигнем нашите цели за 2030 и 2040 г. Имаме амбициозни цели и ангажименти и пътуването към тях е сложен процес.  Преодоляването на различията между това къде се намираме и къде искаме да бъдем изисква фокус и широко сътрудничество по цялата верига на стойността“ – допълва Саймън Боас Хофмайер.


Акценти в представянето през 2023:

НУЛЕВ въглероден отпечатък

 • Намаляване на въглеродните емисии в нашите пивоварни: 7% намаление на относителните въглеродни емисии от 2022 г. и 59% намаление от 2015 г. насам
 • Намаляване на въглеродните емисии по цялата верига на стойността: 16% намаление на относителните въглеродни емисии от 2015-2022 г., надхвърляйки нашата цел за 2022 г.

НУЛЕВ отпечатък върху земеделието

 • Подпомагане на регенеративното земеделие: Пилотни проекти във Франция, Обединеното кралство и Финландия произведоха 6 927 тона регенеративно отгледан ечемик за нашите бири Kronenbourg 1664, Carlsberg и KOFF (≈ 0,4% от глобалния обем на суровината през 2023 г.) Фокусът ще бъде върху окрупняването на тези пилотни проекти през следващите години, за да увеличим максимално нашите усилия.

 

НУЛЕВИ отпадъци от опаковки

 • Увеличаване на рециклираното съдържание: Работа с доставчици и прилагане на нови решения за увеличаване на рециклираното съдържание в световен мащаб с 5 процентни пункта от 2019-2022 г., от 29% на 34% в нашите PET, алуминиеви и стъклени опаковки (бутилки и кенове).

НУЛЕВ разход на вода

 • Попълване на вода в Азия: Установяване на нови партньорства в Китай и Лаос с WWF, в Камбоджа с TapEffect и в Индия с WaterAid, за попълване на водата, консумирана в 8 от нашите обекти във високорискови зони и в полза на хората в местните общности.  
 • Подобряване на водната ефективност в пивоварните: Поддържане на силното ни представяне при 2,5 hl/hl в световен мащаб, като същевременно се постигат допълнителни намаления до 1,7 hl/hl в райони с висок риск от вода, с производителност от 2,2 hl/hl.

НУЛЕВА толерантност към безотговорния прием на алкохол

 • Предлагане на отговорен избор с нашите напитки без алкохол: 28,5% от нашите напитки, продадени в световен мащаб, са без или с ниско съдържание на алкохол (≤3,5%), спрямо 26% през 2022 г.

Култура на НУЛЕВИ инциденти

 • Намаляване на процента на злополуки със загубено време: Процентът на злополуки със загубено време е намален с 25% от 2022 г. насам, а от 2015 г. - с цели 53%.

Разнообразие, справедливост и приобщаване

 • Увеличаване на жените в ръководството: Жените представляват 30,1% от висшите ръководни позиции в нашите пазари и операции (увеличение от 28,3% през 2022 г.), постигайки първата от нашите три DE&I цели за подобряване на баланса между половете.

Да живеем според нашия Компас

 • Поддържане на нашата стабилна програма за съответствие: През 2023 г. нашите пазари оцениха 1073 сигнала за съответствие, като оцениха 98% от тях като ефективни и приеха 19 плана за действие за области, изискващи подобрение.  

Човешки права

 • Публикуване на първия ни доклад по Човешките права: Повишихме прозрачността в тази област със специален доклад и проведохме два подобрени анализа за надлежна проверка на правата на човека.

Отговорно снабдяване

 • Разгръщане на нашата нова програма за отговорно снабдяване: Проведохме 8 одита в Китай, Индия, Мианмар и Турция през 2023 г. и получихме достъп до 40 допълнителни одита на доставчици на Карлсберг от други компании чрез нашето членство в Sedex.

Ангажираност на общността

 • Ангажиране на местно ниво на нашите пазари: Нашите марки и компании подкрепиха локални ESG инициативи, включително постоянна подкрепа за служителите и общностите в Украйна. В България кампанията „Пиринско Чисти планини“ успя да привлече повече от 1,100 доброволци, които събраха близо 800 кг отпадъци от Пирин планина с цел да допринесат за опазването на природата.

 

Вижте повече на:

Годишен ESG доклад на Карлсберг Груп за 2023 г.

Доклад за Човешките права на Карлсберг Груп за 2023 г.