Меню

Карлсберг България инвестира в до 200 хибридни автомобила и 960 соларни панела с цел намаляване на въглеродните емисии

През 2021 г. Карлсберг България е подменила 61 дизелови автомобила с хибридни в своя служебен автопарк, чрез което е успяла да спести около 26 тона въглеродни емисии. Това количество се равнява на -13% намаление в CO2 емисиите, генерирани от служебните автомобили на компанията, в сравнение с предходни години.

Избраните от компанията хибридни модели Corolla, Yaris Hybrid, RAV 4 и Lexus гарантират намален отпечатък на CO2 емисии и почти изцяло тихо задвижване за до 50% от времето, прекарано в шофиране, което ги прави чудесен избор за градски и междуградски пътувания.

До края на 2022 г. се очаква общата бройка на хибридните коли да достигне до 200, чрез което водещата бирена компания у нас се стреми допълнително да намали въглеродния си отпечатък и да спомогне за опазването на околната среда. Спестеното количество гориво вследствие на обновяването на автопарка възлиза на около 23 тона на годишна база.

„Благодарение на хибридите, успяхме да постигнем по-ефективна и щадяща околната среда употреба на автомобилите на търговските ни представители в цялата страна. Проследяваме също така месечния им пробег, с цел да осигурим устойчивото използване в дългосрочен план. Това ни позволява да оптимизираме разходите за поддръжка на служебния автопарк, както и да осигурим на служителите ни удобство и сигурност на пътя.“ – сподели Георги Делчев, Ръководител Логистика в Карлсберг България.

Компанията е инсталирала също така 640 броя соларни панели с мощност от 250 KWp в пивоварната си в Благоевград, които снабдяват производствената база със зелена енергия и спомагат за по-екологичното управление на ресурсите. Скоро Карлсберг България планира да въведе в експлоатация още 320 броя панели с инсталирана мощност 125 kWp. Произведената от соларния парк електроенергия се използва изцяло за нуждите на пивоварната. Очакваното годишно производство на двете инсталации е 450 MWh.

„Соларните панели са ефективен начин за генериране на зелена енергия през цялата година, която се използва за производствени нужди. По този начин не само намаляваме въглеродния отпечатък от дейността ни, но и пестим ценни ресурси. Слънчевата енергия е чиста и не отделя вредни вещества, които да замърсяват околната среда. Благодарение на всичките ни усилия в тази посока, през 2021 г. успяхме да спестим общо 4,78 килограма CO2/hl. Вярваме, че това е начинът да постигнем устойчивост в дългосрочен план, като си поставяме още по-амбициозни цели за следващите пет години“. – коментира Методи Стоянов, Директор Производство в Карлсберг България.

Двете инициативи са част от глобалната програма на Карлсберг Груп „Заедно към нулев отпечатък“. Тя адресира предизвикателствата, свързани с климатичните промени, общественото здраве и опазването на природните ресурси. Програмата се състои от четири амбиции: нулев въглероден отпечатък; нулеви отпадъчни води; нулева безотговорна консумация на алкохол и нулеви злополуки на работното място.