Меню

Карлсберг България намалява потреблението си на вода с 14%

С цел опазване на най-ценния природен ресурс на планетата, Карлсберг България намалява потреблението на вода в пивоварните си в Шумен и в Благоевград с 14% през 2020 г.

Намалението на вода в двете пивоварни на Карлсберг България е общо 81 596 кубика, което се равнява на близо 815 959 хектолитра, спестени от оптимизацията в производствения процес на бира и сайдер. Спестяването на повече от 80 милиона литра на година се равнява на близо 680, 000 вани, пълни с вода*.

Компанията е намалила с 5% въглеродни емисии в пивоварната си в Благоевград през 2020 г. в сравнение с 2019 г. и с 19% във фабриката си в град Шумен за същия период, а също така е участвала в програми за рециклирането на близо 24 тона PET бутилки, 365 тона стъкло и 66 тона хартия.

Карлсберг България полага дългосрочни усилия за намаляване на въглеродния си  отпечатък по цялата верига на стойността, като за периода 2015 - 2019 г. е постигнала  близо 14% намаление на относителните въглеродни емисии благодарение на програми за енергийна ефективност в пивоварните, оптимизация в дистрибуцията и доставките на суровини и отговорното използване на ресурси.

Това са само част от ангажиментите, които компанията предприема по отношение опазването на околната среда. От няколко години пивоварната в Благоевград работи с иновативна технология за пречистване на отпадните води от производството. Анаеробният реактор осигурява биологично третиране на 100% от отпадните води на завода, а капацитетът му е 1000 м3 на ден. Компанията е фокусирана върху намаляването разхода на вода като основен ресурс при производството на бира. В момента се изгражда и пречиствателна станция в пивоварната в град Шумен, която се очаква да бъде открита до края на 2021 г.

Като част от глобална компания, Карлсберг България допринася за изпълнението на ангажиментите по програмата „Заедно към нулев отпечатък“ - визията на Карлсберг Груп за по-добро утре във време на сериозни предизвикателства като климатични промени, недостиг на вода и рискове за общественото здраве. Програмата се състои от четири амбиции: нулев въглероден отпечатък, нулеви отпадъчни води, нулева толерантност към безотговорната консумация на алкохол и нулеви злополуки. Всяка от тях е подкрепена от индивидуални измерими цели, които трябва да бъдат постигнати до 2022 и 2030 г. Сред тях е намаляването наполовина на използваната в пивоварните вода до 2030 г. и развитието на партньорства за защита на споделените водни ресурси.

Въпреки негативното въздействие на пандемията от COVID-19, Карлсберг Груп отчита 12% намаление на относителните въглеродни емисии в пивоварните си от 2019 г. (39% от 2015 г.), 7% намаление в относителните въглеродни емисии в цялата верига на стойността от 2015 до 2019 г., както и 7% подобрение във водната ефективност през 2019 г. По отношение на превенцията на безотговорния прием на алкохол, Карлсберг Груп отчита 11% ръст в продажбите на безалкохолна бира, разширявайки портфолиото от предлагани продукти и включвайки нови предложения за потребителите. Глобалната кампания за отговорна консумация на алкохол през 2020 г, е достигнала до 22.5 милиона души по света. Карлсберг Груп е постигнала също така 19% намаление в броя инциденти от 2019 г. насам (55% от 2015 г.), а 95% от шофьорите в компанията са преминали през специални обучения за пътна безопасност. За повече информация вижте Доклад за устойчивост 2020.

Като водещ производител на бира в страната, Карлсберг България също следва стриктна политика по отношение на отговорната консумация на алкохол. Така например, служебните автомобили са оборудвани с блокиращи дрегер устройства, които не позволяват управлението на автомобила в нетрезво състояние. Компанията провежда обучения на служители, доставчици и партньори, насочени към образованието по темата, както и регулярни проверки с цел недопускане на прием на алкохол на работното място.

 *За изчислението приемаме, че една вана побира средно 120 л вода