Меню

Карлсберг България получи сертификат за членство в Хартата на многообразието

Карлсберг България получи сертификат за членство в Хартата на многообразието в България - съвместна инициатива на Българския форум на бизнес лидерите (БФБЛ) и Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) за насърчаване и популяризиране на политиките за разнообразие, равенство и приобщаване на работното място.

Сертификатът за членство бе връчен на Бистра Дончева, Директор „Човешки ресурси“ в компанията от председателя на БФБЛ Левон Хампарцумян.

„От името на екипа ни с радост приемаме сертификата и с цялата тежест, която той носи отговорно заявяваме, че ще продължим дългосрочния си ангажимент да осигуряваме и поддържаме приобщаваща и зачитаща различията работна среда за колегите, които са избрали да са част от Карлсберг България, уважавайки уникалността на всеки от тях.“ – каза Бистра Дончева.

На събитието управители и мениджъри от над 30 компании и организации, подписали документа през последните две години, споделиха своите мотиви да прилагат на практика политиките за равенство и приобщаване. Така те изпратиха послание към бизнеса и обществото за значението на многообразието като основен фактор за иновациите, растежа и продуктивността, а също и за създаването на една по-справедлива и приобщаваща работна среда. Срещата се проведе в контекста на Европейския месец на многообразието 2023 – празник на равнопоставеността и уважението на работното място и в цялото общество, който се отбелязва през месец май в страните от Европейския съюз.

С присъединяването си към Хартата, Карлсберг България стана част от общността от компании, които се ръководят от ценностите на многообразието в своята бизнес стратегия и поставят на първо място таланта и уменията на своите служители, независимо от техните различия. Така компанията се ангажира да прилага политики и конкретни стъпки за създаването на многообразие и равенство на работното място, независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, вероизповеданието или етническата принадлежност на своите служители.

Така например, близо 48 % от висшия и среден мениджмънт в компанията е представен от дами на ръководни позиции, като в близките години целта е този дял да се увеличи до 50 %.