Меню

Пиринско призовава да почистим планините

За да допринесе за опазването на българската природа, марката стартира нова кампания „Пиринско Чисти планини“. Инициативата има за цел да допринесе за почистването на отпадъците и за превенцията на замърсяването в планините.

През два поредни уикенда – на 12 и 26 август, доброволци от цялата страна ще имат възможност да се включат в почистванията на Пирин планина при хижа Гоце Делчев и при изходен пункт за хижа Яворов, където ще бъдат разположени специални кътове на Пиринско. Почистването се осъществява с подкрепата на Община Банско и Община Разлог, както и на водещата организация за оползотворяване на отпадъци от опаковки у нас – ЕКОПАК България.

Акцията по почистването на Пирин планина ще обедини потребители, представители на бизнеса и институциите, както и любители на планината. Всеки, който донесе отпадъци на специалните пунктове на Пиринско, ще получи като награда бира или канче с уникален дизайн. Събраните боклуци ще бъдат рециклирани и използвани повторно за облагородяването на планинските еко пътеки или места за отдих в планината. Повече информация можете да откриете на: www.навънспиринско.bg

Пиринско е марка, която е неразривно свързана с планината и с красотата на българската природа. През годините тя е подкрепяла редица проекти със социален и обществен принос, като в бъдеще ще се фокусира върху опазването на околната среда като тема от съществено значение.

Според глобалното проучване „Пластмаса на върха“ (Plastics on the Peak, The 2021 Global Mountain Waste Survey*), пластмасовите опаковки са най-често срещаните отпадъци в планините в световен мащаб. 69% от анкетираните споделят, че виждат отпадъци при всяко посещение в планината. Най-често срещаният отпадък са пластмасовите бутилки (88%), както и други пластмасови опаковки (87%). Вторият най-често срещан отпадък е органичният (72%). В тази група попадат остатъците от храна. Често опасността от органичния отпадък в планината бива подценявана, но тя може да доведе до промяна в естествената среда на мястото и внасянето на нови, непознати растителни видове на защитена природна територия. Освен това, не всички храни, консумирани от хората, са подходящи за дивите животни и могат да ги изложат на риск. Други често срещани замърсители в планините са отпадъците от хартия и картон (68%), мокри и сухи кърпички (60%), както и стъклени бутилки (56%).

Данните сочат, че най-замърсените места в планините по света са планинските пътеки – над 81% от анкетираните посочват, че там често се срещат отпадъци. Паркингите в подножията на планините, както и зоните за отдих са другите силно замърсени места според потребителите (77% и съответно 72%). Най-нисък е процентът на замърсяване по върховете, поради тяхната трудна достъпност за хората.

Над 90% от потребителите осъзнават личния си принос за опазването на планините, като посочват, че най-важното условие е да не оставяме никакъв боклук след себе си. Близо 50% от анкетираните  смятат, че компаниите от частния сектор имат отговорност за почистването на планината, а за 79% от хората екологичните каузи са от ключово значение.