Меню

Харта за многообразието

Карлсберг България се присъедини към Хартата за многообразието в България и така стана част от общността от компании, които се ръководят от ценностите на многообразието в своята бизнес стратегия

Карлсберг България се присъедини към Хартата на многообразието в България и така стана част от общността от компании, които се ръководят от ценностите на многообразието в своята бизнес стратегия и поставят на първо място таланта и уменията на своите служители независимо от техните различия.

 С подписването на Хартата за многообразието, компанията поема отговорността за предприемането на стъпки за прилагане на политики за многообразие и равенство във възможностите независимо от пола, сексуалната ориентация, физическите способности, възрастта, вероизповеданието или етническата принадлежност.

 Хартата за многообразието в България цели да насърчи социалното приобщаване и равните възможности на всички служители чрез популяризиране на ценностите на многообразието и въвеждането на приобщаващи практики на работното място.

 Въвеждането на проактивна политика за многообразие и включване би донесла значително в няколко важни направления:

  • По-добри икономически резултати, ефективност и устойчивост;
  • По-висока мотивация, ефикасност и лоялност на служителите;
  • По-голяма изобретателност, адаптивност и креативност на екипите;
  • Принос за привличането и задържането на висококвалифицирани хора;
  • По-добра корпоративна репутация и разпознаваемост на бранда.

Можете да намерите Хартата за многообразието тук.

Харта за многообразието

Харта за многообразието в България